دانلود پایان نامه ارشد عمران درباره الگوریتم های تکاملی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی

تکه هایی از متن :

2-10- تئورى انتشار امواج

جهت بیان خصوصیات دینامیكى یك سیستم خطى- ارتجاعى، پیوسته، دو راه وجود دارد: 1- بیان مودال و 2- توابع گرین برای تحریك ضربه­اى. در طریقه دوم، یك تحریک ضربه­اى در پاى سازه اعمال شده و پاسخ آن در سایر طبقات محاسبه مى­شود (همان پاسخ ضربه). با استفاده از این روش مى­توان انتشار ضربه را در ارتفاع سازه مورد بررسى قرار دارد. اساس این روش بر تئورى انتشار امواج استوار است. استفاده از این روش جهت تشخیص خصوصیات تغییرشكل سازه­ها در هنگام حركات گذراى زلزله در دهه گذشته شدت بیشترى یافته است[40].

كوهلر و همكارانش[41] در سال 2007، انتشار امواج را در سازه­اى 17 طبقه در انستیتو فن­آورى كالیفرنیا مورد بررسى قرار دادند. تودوروسكا و تریفوناك، از جمله محققین هستند که در زمینة بررسى انتشار امواج در سازه­ها، مطالعات زیادى را انجام داده اند [42, 43]. آن­ها در سال 2008 با بررسى پاسخ ضربه هتل 7 طبقه ون نایس به تشخیص آسیب در این سازه طى11 زلزله مختلف پرداختند [44]. آن­ها دو مزیت مهم این روش را نسبت به روش­هاى مودال اینگونه بیان مى­كنند:

1- از آنجائیكه كه زمان انتشار موج بین دو دستگاه ثبت تنها به ویژگی­های محیط بین آنها بستگى داشته، بنابراین مى­تواند آسیب­هاى محدود و موضعى را به خوبى نمایان سازد، در حالیكه خصوصیات مودال سازه به مشخصات كلى سازه وابسته است.

2- روش انتشار امواج مى­تواند فركانس طبیعى سازه در حالت بستر ثابت را بدست دهد، حال آنكه آنچه از روش مودال تعیین خواهد شد فركانس سیستم خاك- سازه مى­باشد كه تغییرات آن نمى­تواند كاملاً نشانگر آسیب سازه باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم­ های تکاملی