دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

دانلود پایان نامه

پایان نامه حقوق

 

تکه هایی از متن پایان نامه درباره ادغام وتجزیه شرکتها:

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

                                        واحد علوم وتحقیقات خوزستان

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد (یا دکتری) رشته: حقوق

گرایش: خصوصی

 

موضوع پایان نامه:

تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

 

استاد راهنما:

دکتر هیبت الله نژندی منش

 

استاد مشاور:

دکتر امید قاسمی

 

نگارنده:

ابوالحسن حیدری خالص

 

سال تحصیلی: 1392-1391

 

تقدیر:

سپاس بی کران، پروردگار یکتا را که به ما هستی بخشید، به طریق علم رهنمونان کرد، به همنشینی رهروان دانش مفتخرمان نمود وخوشه چینی علم ومعرفت را روزیمان ساخت.

برخود لازم می دانم از تمامی عزیزانی که در این راه مرا یاری نمودن سپاسگذاری کنم:

استاد محترم، جناب آقای دکتر بهنام غفاری فارسانی، که مسیر را بدرستی به من نشان دادن تا خطا از ثواب مشخص باشد.

استاد  محترم مشاور، جناب آقای دکتر امید قاسمی، که اثر حاضر را مطالعه نمودن ونظرات دقیق خود را در اختیار بنده قرار دادند.

استاد محترم داور، جناب آقای دکتر منصور عطاشنه، که در طول دوران تحصیل همواره مشکلات ما را تحمل کردن وپاسخگو بودن، همچنین زحمت خواندن ودر پی آن داوری این مشق را برعهده گرفتند.

استاد محترم راهنما، جناب آقای دکترهیبت الله نژندی منش، که با راهنمای ها ومساعدت هایشان در نگارش این پژوهش مرا یاری داده و برایم مسیر را آسان نمودند.

به رسم ادب و سپاس از زحمات ایشان؛

مرا ، تو ، بی سببی نیستی.

به راستی صلت کدام قصیده ای

ای غزل؟

ستاره باران جواب کدامین سلامی به آفتاب ، از دریچه ی تاریک؟

کلام از نگاه توشکل می بندد

خوشا نظر بازیا که توآغاز می کنی!

پس پشت مردمکانت،

فریاد کدامین زندانی است،

که آزادی را به لبان بر آماسیده ی گل سرخ ، پرتاب می کند.

ور نه این ستاره بازی

حاشا،

چیزی بدهکار خورشید نیست.

نگاه از صدای تو ایمن می شود.

چه مومنانه نام مرا آواز میکنی!

ودلت کبوتر آشتی ست، درخون تپیده، به بام تلخ

با این همه

چه بالا،

چه بلند،

پرواز می کنی…..!

تقدیم به:

دستهای پینه بسته ی؛ پدرم