دانلود پایان نامه ارتباط سبک های دلبستگی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دانلود پایان نامه

نظریه بلوز[1]

بلوز قاطع تر از اریكسون به نظریه روان پویایی سنتی وفادر ماند. تبیین او درمورد فرایند ثانویه فردیت نوجوانی،با اتكا به نظریه ماهلر[2] بود كه فرآیند جدایی و تفرد نوزاد را تشریح كرده بود. بلوز نوجوانی را تجربه فردیت ثانویه می داند. درحالی كه اریكسون از اصطلاح هویت من استفاده می كرد بلوز ترجیح داد از اصلاح منش استفاده كند. او یكی از شرایط شكل گیری در بزرگسالی را احراز هویت جنسی در نوجوانی می داند، منظور  از هویت جنسی احساس مردی یا زنی با مرزهای ثابت و جدا از یكدیگر است ( كروگر، 1996).

 

نظریه گلاسر[3]

ویلیام گلاسر موسس واقعیت درمانی معتقد است هویت یك ساختار روانی – اجتماعی است و برای هر فرد یك هویت  متصور است كه آن تصویری است كه فرد از خویشتن دارد . گلاسر هویت را جزء لاینفك زندگی همه انسان ها درهمه فرهنگ ها می داند كه از لحظه تولد تا مرگ ادامه می یابد. او معتقد است كه هویت داشتن ارتباط و درگیری عاطفی با خود و دیگران است  او نوع هویت را از یكدیگر متمایز می كند. هویت موفق و ناموفق. و میزان موفق بودن یا نبودن هویت را در اندازه توانایی ،‌ كفایت وارزش فرد می داند ( گلاسر 1975 ، به نقل از شفیع آبادی 1387 ).

[1]– Bloss , P

[2] – Mahler, M.

[3] – Glasser ,W

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه