دانلود نحوه نگارش پایان نامه دوره کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

 

 

دستورالعمل نحوه نگارش پایان نامه دوره کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

 

 

باسمه تعالی

 

تحقیق‌ ، دانشی‌ است‌ كه‌ مستلزم‌ شناخت‌ اصول، قواعد و روشهاست؛ ‌پژوهشگر با فراگرفتن‌ و قبول‌ كردن‌ آن‌ اصول‌،‌ علاوه‌ بر اعتبار بخشیدن‌ به‌ دستاوردهای‌ تحقیقاتی‌ خویش ‌و دستیابی‌ به‌ نتایج‌ جدید و مفید در سایة‌ جستجو و كاوش‌ مستمر و بی‌وقفه‌، چه‌ بسا به‌ ترمیم‌ خطاهای ‌پیشین‌ خود یا دیگران‌ نیز توفیق‌ یابد. در نظـامهای‌ آمـوزشـی‌ و پژوهشی‌ دانشجویان‌ و فارغ ‌التحصیلان‌ دوره‌های‌ كارشناسی‌ ارشد و دكتری به‌ عنوان‌ پژوهشگر شناخته‌ می شوند. این‌ دوره‌ ها در نظام‌ واحدی‌ آموزش‌ عالی‌ در ایران‌ پس‌ ازگذراندن‌ تعدادی‌ واحد درسی‌ با تدوین‌ رساله‌ یا پایان‌نامة‌ تحصیلی‌ تمام‌ می شود و احتمالاً همین ‌پایان‌نامة‌ تحصیلی‌ است‌ كه‌ ملاكی‌ برای‌ قرار دادن‌ فارغ‌ التحصیلان‌ در زمرة‌ محققان‌ كشور محسوب می شود. بنابراین، هدف‌ اساسی‌ تهیه این دستورالعمل، دستیابی‌ به‌ الگویی‌ جامع‌ و استاندارد نمودن‌ چارچوب‌ تدوین‌ پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری  است‌ .

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی دانشجویان، آئین نامه نحوه نگارش پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری را به شرح زیر تقدیم می دارد. رعایت این آیین نامه الزامی بوده و صدور مجوز دفاع منوط به رعایت کامل آن خواهد بود

نوع کاغذ ونحوه چاپ:

اندازه کلیه صفحات پایان نامه باید در کاغذ A4 (cm 21 × 5/29 ) بــوده و مطـالب آن با نـرم افـزار 2007 Word به صورت تک رویه تایپ و چاپ گردند.

مشخصات روی و پشت جلد پایان نامه ها :

 • جـلد پایان نامه برای دانشجویان کارشناسی ارشد به رنگ )طبق فرم مدارک لازم جهت تسویه حساب مندرج درسایت دانشگاه -معاونت پژوهشی- تحصیلات تکمیلی)
 • رعایت مندرجات روی و پشت جلد پایان نامه(پیوست الف و ب) الزامی بوده و به شکل زرکوب چاپ شوند.
 • عطف نویسی به صورت زرکوب شامل عنوان‌، نام و نام خانوادگی و سال دفاع از پایان نامه الزامی است .

شرح روی جلد پایان نامه

 

1 . آرم دانشگاه آزاد اسلامی ( ترجیحاً در ابعاد 5/2 سانتی متر × 3 سانتی متر )

2 . عبارت« دانشگاه آزاد اسلامی »                                                   با فونت ب – زر18 سیاه

3 . عبارت « واحدمرند»                                                                   با فونت ب – زر 18 سیاه

4 . نام  گروه آموزشی                                                                     با فونت ب – زر 16 سیاه

5 . عبارت « پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد »                        با فونت ب-  زر 16 سیاه

 • برای پایان نامه های دکترای تخصصی عبارت «پایان نامه برای دریافت درجه دکترای تخصصی D. »

6 . کلمه«رشته» و «گرایش» ( نام گرایش تحصیلی)                                بافونت  ب –  زر 16  سیاه

7 . کلمه  « عنوان»                                                                       بافونت ب – نازنین 18سیاه

8 . عنوان پایان نامه                                                                      با فونت ب –  تیتر 18 سیاه

9 . عبارت « استاد راهنما »                                                             با فونت ب- نازنین 18 سیاه

10 . نام استاد راهنما                                                                     با فونت ب  –  زر  18 سیاه

11 . عبارت « استاد یا استادان مشاور »                                               با فونت  ب- نازنین 18سیاه

12 . نام استاد یا استادان مشاور                                                         با فونت   ب –  زر 18 سیاه

13 . کلمه « نگارش »                                                                    با فونت ب – نازنین 18سیاه

14 . نام نگارنده                                                                           با فونت  ب  –  زر 18 سیاه

15 . تاریخ دفاع پایان نامه بر حسب فصل مربوط                                    بافونت  ب  –  زر  14 سیاه

 

پایان نامه به ترتیب شامل بخش های زیر است :

 

 • بسم الله الرحمن الرحیم
 • طرح روی جلد (فارسی و مطابق دستورالعمل الف)
 • صورتجلسه تایپ شده دفاع از پایان نامه ( دارای نمره و امضاء افراد ذیربط)
 • فرم اصالت تعهدنامه(دانلود ازسایت دانشگاه)
 • چکیده فارسی ( حداکثر250 کلمه ترجیحاٌ در یک صفحه همراه واژگان کلیدی[ حداكثر ده واژه مرتبط با عنوان ‍‍‍‌] )
 • تقدیم
 • سپاسگزاری
 • فهرست مطالب
 • فهرست جدول ها
 • فهرست نمودار ها
 • فهرست نقشه ها
 • متن اصلی پایان نامه شامل:

 

فصل اول ) كلیات: شامل مقدمه، بیان مسئله، ضرورت و اهمیت موضوع، اهداف کلی و جزئی، سئوالات، فرضیه ها  ، تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرها .

فصل دوم ) پیشینه پژوهش: شامل مقدمه، مبانی نظری متغیرها، تحقیقات داخلی و خارجی انجام یافته در ارتباط با موضوع، جمع بندی از مبانی نظری و عملی برای ساختن پشتوانه معتبر تحقیق.

فصل سوم ) روش شناسی: شامل مقدمه، جامعه آماری، نمونه آماری( حجم نمونه، روش نمونه گیری)، ابزارهای گردآوری داده ها (بیان روایی و پایایی‌)، چگونگی جمع آوری داده ها (روش اجرای کار)، شیوه های تجزیه و تحلیل داده ها، روش تحقیق.

فصل چهارم ) تجزیه و تحلیل داده ها : شامل مقدمه، توصیف متغیرها و عوامل مرتبط باتحقیق، آزمون فرضیه ها و سوالات، تحلیل های جانبی ( درصورت امکان).

فصل پنجم ) بحث ونتیجه گیری : شامل مقدمه، یافته ها، بحث در مورد یافته ها، نتیجه گیری کلی، محدویتها، پیشنهادها(پیشنهادهای پژوهشی وکاربردی)، منابع ( تنظیم طبق دستورالعمل)، چکیده انگلیسی.

 • پیوست ها (ضمائم)
 • طرح پشت جلد انگلیسی ( مطابق فارسی روی جلد با توجه به پیوست ب)

نکات کلی در مورد نحوه نگارش پایان نامه:

 • صفحات پایان نامه بصورت ساده و بدون استفاده از کادر و یا سرصفحه تایپ شوند .
 • متن پایان نامه طوری تنظیم شود که از سمت راست کاغذ cm3، از سمت چپ cm2، ازبالای صفحه cm3 و از پایین صفحه cm5/2 فاصله داشته باشد.
 • فاصله سطرها در سراسر پایان نامه برابر cm5/1 بوده ولی در چکیده برابر cm1 در نظر گرفته شود.
 • صفحه اول هر فصل باید از خط پنجم شروع شده و سطر اول هر پاراگراف در صفحات پایان نامه باید شامل cm1 تورفتگی به سمت داخل باشد.
 • شماره گذاری صفحات پایان نامه در پایین و وسط صفحه بوده و فاصله شماره صفحه تا پایین صفحه cm5/1 باشد.
 • در صورتیکه متن پایان نامه به زبان انگلیسی می باشد فاصله هر سطر از سمت چپ کاغذ cm3 و از سمت راست cm2 لحاظ شود.
 • فونت هایی که در تهیه پایان نامه مورد استفاده قرار می گیرند به صورت زیر است:
  نام و سایز فونت برای

نوشتار فارسی

نام و سایز فونت برای

نوشتار انگلیسی

سرفصل ها  ب – تیتر 14 Times New Roman 14 Bold
عناوین اصلی ب – زر 16 سیاه Times New Roman 12 Bold
عناوین فرعی ب – زر 14 سیاه Times New Roman 12 Italic
متن اصلی ب – نازنین یا ب –  لوتوس 14 Times New Roman 12
 • عناوین هر فصل در صفحات جداگانه آورده شود.
 • در نگارش پایان نامه حتی‌الامکان از به کار بردن لغات لاتین خودداری نموده و معادل فارسی آنها استفاده شود. در صورت نیاز در پاورقی همان صفحه با ذکر شماره، لغات لاتین آورده شوند.
 • در صورتی که یک عبارت یا واژه نیاز به توضیح خاصی داشته باشد، توضیح را می توان به صورت پاورقی در همان صفحه ارائه نمود. در این صورت عبارت یا واژه توسط شماره ای به صورت کوچک در بالا و سمت چپ آن تایپ می شود و در پاورقی، توضیح مربوط به آن شماره ارائه می شود.
 • در صورت نیاز به درج پاورقی، همه موارد فارسی به صورت راست چین با قلم نازنین با سایز 11 و موارد انگلیسی به صورت چپ چین با قلم Times New Roman با سایز 10 نوشته شوند.
 • هر جدول باید دارای شماره و عنوان (توضیح) باشد که به صورت وسط چین در روی آن با قلم نازنین 11 سیاه ( BOLd ) نوشته می‌شود. همه اعداد جدول باید به صورت فارسی و وسط چین با قلم نازنین 12 تایپ گردند.
 • در جدول، خطوط افقی و عمودی ( به جز سرستون و انتها ) حذف شود؛ مانندجدول‌زیر:

 

جدول 2-3 : میزان تولید محصول در دو سال گذشته

سال تولید (تن)
2008 100000
2007 200000

 

 • هر شکل باید دارای شماره و عنوان (توضیح) باشد که به صورت وسط چین در زیر آن با قلم نازنین 11 سیاه نوشته می شود.
 • در حد امکان از صفحات بزرگ در پایان نامه استفاده نکنید و آن را از طریق فتوکپی های مخصوص کوچک و استاندارد نمایید. در صورت اجبار، آن را طوری تا نمایید که از صفحات بیرون نزند.

شـمـاره گـذاری

1 . شماره گذاری صفحات

صفحات « بسم الله الرحمن الرحیم »‌، « تقدیم » و « سپاسگزاری » شماره گذاری نـمی شوند . صفـحات «فهرست ها» به ترتیب حروف الفبای فارسی شماره گذاری خواهند شد. شماره گذاری صفحات باید در وسط و پایین صفحه انجام گیرد. متن اصلی پایان نامه به ترتیب اعداد فارسی شماره گذاری می گردند.

2 . شماره گذاری موضوع ها

موضوع‌ های اصلی پایان نامه معمولاً چند فصل است و هر فصل‌‌ نیز‌‌ ممکن است به‌ چند بخش تقسیم گردد.

صفحه اول هر فصل باید از خط پنجم شروع شود. هر یک از بخشهای هر فصل با دو شماره که با خط تیره از یکدیگر جدا شده اند، مشخص می‌گردد . عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترتیب بخش مورد نظر است‌. در صورتی که هر بخش دارای زیربخش‌‌ باشد، شماره هر زیربخش در سمت چپ شماره مذکور قرار می گیرد؛ مثلاً  2-4-3 یعنی زیربخش سوم از بخش چهارم فصل دوم .

3 . شماره گذاری تصاویر‌، جدول ها‌، نمودارها و نقشه ها

مانند روال قبلی است. مثلاً دهمین شکل در فصل سوم به صورت شکل 3-10 نوشته شود و یا سومین جدول در فصل دوم به صورت جدول 2-3 نوشته شود.

 1. شماره گذاری پیوست ها :

پیوست های پایان نامه با حروف الفبای فارسی نامگذاری می شوند. به عنوان مثال: «پیوست الف»

تمامی شکلها و جدولهای موجود در هر پیوست، با توجه به پیوست مربوط شماره گذاری خواهند شد. به عنوان مثال : سومین جدول در پیوست « ب » به این صورت نوشته شود: جدول ب-3 .

5 . شماره گذاری روابط و فرمول ها

هر ارتباط در متن پایان نامه با دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا می‌شوند، مشخص می‌‌‌‌گردد. عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ، شماره ارتباط مورد نظر است. مثلاً هشتمین ارتباط در فصل ششم به صورت (6-8 ) نوشته می شود.

 

نحوه نوشتن منابع و ارجاع دهی (مستند سازی) به آنها در متن  :

– برای ارجاع دهی ( مستندسازی ) درداخل متن به دو صورت کلی زیرعمل می شود :

الف ) منابع فارسی : برای ارجاع خواننده به منابعی که درپایان نامه مورد استفاده قرار گرفته اند باید به آنها استناد کرد. نحوه مستندسازی ( ارجاع دهی ) می تواند به یکی از دوشکل زیرصورت گیرد:

 • نام نویسنده ای را که به مطلب او استناد شده درون متن می آورند و جلوی نام، سال انتشارکتاب یا مقاله را در پرانتزذکر می کنند. مثال: احمدیان (1382) بیان می دارد که …
 • می توان در پاین مطلب مورد استناد، نام نویسنده و سال انتشاررا درپرانتزذکرنمود. دراین مورد باید بین نام نویسنده و تاریخ، علامت ویرگول قرارگیرد. مثال ……… مورد توجه قرارداده است (احمدیان،1382).

– در صورتیکه از عین کلمات نویسنده استفاده شود بایستی آنها را داخل نقل قول ( “”   “” ) قرارداد و علاوه برذکر نام نویسنده و تاریخ ، شماره صفحه مورد استفاده را نیز قید نمود. مثال : روسو عقیده دارد دستها، پاها و چشم ها از اولین افرادی هستند که به انسان فلسفه می آموزند ( رابینز،1991،ص39). اگر از منبعی برداشت کلی صورت گرفته نیازی به شماره صفحه نیست.

– در صورتیکه ازکتاب ترجمه شده استفاده شوو باید نام مولف و تاریخ نشرفارسی آن را ذکرنمود. مثال….. تجزیه و تحلیل نموده است ( اسمیت، 1385).

اگراز منبعی استفاده شود که دارای دو مولف است بایستی نام خانوادگی هردو را نوشت وپس ازویرگول تاریخ نشررا ذکرنمود. مثال …… بیان داشته است (حسینی نسب و علی اقدم،1374)

– اگرنویسندگان کتاب و یا مقاله بیش از دونفرباشند لازم است در ارجاع دهی نام فامیل اولین فرد را نوشت و سپس از واژه ” ودیگران ” یا ” وهمکاران” استفاده نمود.

مثال :        ذاکری و دیگران(1387) معتفدند که……. .

درصورتیکه از یک منبع فارسی برای مرتبه دوم و به صورت متوالی درمتن استفاده شود، روش زیررایج است. برای مثال ………….. بحث و بررسی نموده است(همان منبع، ص 25).

اگرازمقالات و یاکتابهای فردی استفاده شود که دریک سال منتشرشده اند. بعد ازذکرتاریخ با الف، ب … آنها را مشخص می کنند. مثال ….. نمود(نامور،1388 الف،34).

ب ) منابع انگلیسی :

– درصورتیکه از كتاب یا مقاله به زبان انگلیسی استفاده شود باید روش ارجاع دهی فارسی را رعایت کرد. هنگامیکه نویسنده یک یا دونفرباشند به صورت زیرعمل می شود:

برای مثال :                    یك نویسنده ………….  ( Robbins , 1998 )

                               دو نویسنده  Smith&Jones, 2007,  )

 

هنگامیکه كتاب یا مقاله به زبان اصلی‌، بیش از دو نفر باشند‌، فقط نام نویسنده اول ذکر و سپس از واژهet al  استفاده شود.

برای مثال :           (  Polit  et al, 2009,  )

درمواردی كه یك منبع انگلیسی برای مرتبه دوم و … به صورت متوالی‌درمتن مورد استفاده قرارگیرد به صورت زیرعمل می‌شود:

برای مثال :         ( Ibid , 38 )

2) منبع نویسی :

کلیه منابع مورد استفاده در متن پایان نامه( مستندسازیها)‌، به ترتیب حروف الفباء و با توجه به  نام خانوادگی نویسنده اول (برای كتاب و مقاله) درآخرپایان نامه تنظیم می شوند (استفاده از شیوه APA دراین مورد ضروری است). فهرست منابع فارسی و انگلیسی باید مجزا از هم نوشته شوند. نحوه تنظیم منابع بصورت های زیرخواهد بود:

كتاب  :

نام خانوادگی نویسنده(ها)، نام كوچك ( سال انتشار كتاب )، عنوان كتاب‌، محل نشر: ناشر.

باید توجه داشت که سطر اول (نام خانوادگی نویسنده) باید 5 فاصله به طرف حاشیه باشد و سایرسطرها به گونه‌ای نوشته شوند که زیرنام خانوادگی نویسنده خالی بماند. عنوان کتاب با حروف درشت نوشته می شود. جلوی محل نشر( : ) قرار می گیرد.

برای مثال:

منصوری، محمد.(1387). روشهای تحقیق در علوم انسانی و تربیتی، چاپ دوم. تهران : انتشارات پیام.

مقاله :

نام خانوادگی نویسنده‌، نام كوچك ( سال انتشار )، عنوان مقاله‌، نام مجله( شامل نام کامل مجله‌، شماره  مسلسل، یافصل، شماره). شماره صفحات مقاله.

باید توجه داشت که دراین حال باید نام مجله با حروف درشت نوشته شود.

مثال:

سلمانی ندوشن، ابراهیم. حسینی نسب، داود و شکرانه، فرهاد(1387). ارتباط استفاده از مجلات الکترونیکی       آبونمان شده دانشگاه علوم پزشکی تبریزبا تعداد واحدهای درسی و مرتبه علمی اعضاء هیات علمی. مدیریت اطلاعات سلامت. دوره پنجم، شماره اول، بهارو تابستان. صفحه 33-27.

كتاب ترجمه شده  :

نام خانوادگی نویسنده(ها)، نام كوچك (تاریخ نشربه فارسی). عنوان كتاب، ترجمۀ نام کوچک، نام خانوادگی مترجم. ( تاریخ نشرمنبع اصلی به انگلیسی). محل نشر: ناشر.

مثال: ریو، جان مارشال. (1376). انگیزش و هیجان. ترجمه یحیی سیدمحمدی(1993) تهران: نشرویرایش

– پایان نامه :

نام خانوادگی‌صاحب‌پایان‌نامه، نام كوچك (‌تاریخ نشر‌‌). عنوان پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد(دکتری) رشته، دانشگاه

مثال: اصولی، محمد(1382). بررسی ارتباط ثبات مدیریت با بهره وری. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی. دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.

كتاب الكترونیكی :

نام خانوادگی، نام کوچک (‌سال نشر‌)، عنوان كتاب، محل‌نشر، ناشر، < نشانی دسترسی به سایت اینترنتی به طور كامل > ] تاریخ مشاهده[ .

مقالات الكترونیكی :

نام خانوادگی نویسنده (ها)، نام کوچک (سال انتشار)، عنوان مقاله، نـام نشریه، دوره، شماره، ماه، صفحات < نشانی دسترسی به سایت اینترنتی به طور كامل>  ]تاریخ مشاهده[.

– پایان نامه  الكترونیكی :

نام خانوادگی، نام کوچک (تاریخ‌انتشار)، عنوان پایان نامه، تحصیلی، رشته، دانشگاه < نشانی دسترسی به سایت اینترنتی به طور كامل>  ] تاریخ مشاهده [ .

چکیده به زبان انگلیسی :

در آخر پایان نامه، چکیده به زبان انگلیسی آورده می شود ( حداکثر 250 کلمه )

طرح انگلیسی پشت جلد

مطابق پیوست (ب) نوشته شود.

نکته قابل توجه:

 • دانشجو موظف است علاوه بر نسخه چاپی از پایان نامه خود، دو نسخه الکترونیکی شامل متن کامل پایان نامه و کاملاً منطبق با نسخه چاپی نهایی مورد تایید داوران ، به امور پایان نامه های دانشگاه تحویل نماید.
 • متن کامل پایان نامه بصورت یک فایل کامل در قالب فرمت Pdf و یک فایل کامل در قالب فرمت Word بر روی یک CD قرار گیرد (تنها دو فایل دریک CD).

 

دانلود نحوه نگارش پایان نامه دوره کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

 

Leave a comment