دانلود سمینار روشهای استخراج اطلاعات با استفاده از داده های دسترسی به وب

دانلود پایان نامه

دانشگاه شیراز

سمینار ویژه کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

گرایش طراحی و تولید نرم افزار

عنوان فارسی :  روشهای استخراج اطلاعات با استفاده از داده های دسترسی به وب

English title : Extracting Information based on Mining Web Usage

استاد درس:

جناب آقای دکتر حمزه

خرداد ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

  • مفهوم داده کاوی و وب کاوی ——————————————-  5
    • وب کاوی ———————————————————-5

1-2-        ارتباط وب کاوی و داده کاوی——————————————-6

1-3-        انواع وب کاوی——————————————————-7

  • اهداف و کاربرد ———————————————————8

2-1-        خصوصی سازی محتوای وب———————————————8

2-2-        پیش بازیابی ———————————————————8

2-3-        بهبود طراحی سایت های وب——————————————–8

2-4- تشخیص اجتماعات وب—————————————————9

2-5-پیمایش وب————————————————————9

2-6- کاربردهای وب کاوی—————————————————–9

2-6-1- تجارت الکترونیکی—————————————————-10

2-6-2-  موتورهای جستجو—————————————————10

2-6-3-  حراجی در وب——————————————————10

3-         مشکلات و چالش های وب کاوی——————————————11

4-         وب کاوی و زمینه های تحقیقاتی مرتبط————————————12

4-1- وب کاوی و داده کاوی————————————————–12

4-2- وب کاوی و بازیابی اطلاعات———————————————-12

4-3- وب کاوی و استخراج اطلاعات———————————————13

4-4- وب کاوی و یادگیری ماشین———————————————-13

5- انواع وب کاوی———————————————————–14

5-1-  کاوش محتوای وب—————————————————–15

5-1-1-  انواع کاوش محتوا در وب ———————————————16

5-1-1-1- طبقه بندی——————————————————-16

5-1-1-3- خوشه بندی——————————————————16

5-1-1-4- سایر انواع کاوش محتوا در وب—————————————-17

5-1-2- رویکردهای کاوش محتوا در وب ————————————————-17

5-1-3- الگوریتم های کاوش محتوا در وب —————————————18

5-1-3- 1- درخت تصمیم——————————————————–18

5-1-3- 2- شبکه عصبی———————————————————-18

5-1-3- 3- سایر الگوریتم های کاوش————————————————18

5-2- کاوش ساختار وب———————————————————–19

5-2-1- مدل های بازنمایی ساختار وب———————————————–19

5-2-1-1- مدل های مبتنی بر گراف————————————————-19

5-2-1-2- مدل های مارکو———————————————————21

5-2-2- الگوریتم های کاوش ساختار وب———————————————-21

5-2-2-1- HITS—————————————————————-21

5-2-2-2- Page Rank———————————————————-22

5-2-2-3- الگوریتم جریان بیشینه—————————————————23

5-2-2-4- Average Clicks—————————————————–24

6- کاوش استفاده از وب————————————————————24

6-1- انواع داده های استفاده از وب—————————————————25

6-1-1- داده های سرورهای وب—————————————————–25

6-1-2- داده های سرورهای پراکسی————————————————–25

6-1-3- داده های کلاینت———————————————————-25

6-2- پیش پردازش داده های استفاده از وب——————————————–26

6-2-1- پاکسازی داده————————————————————-26

6-2-2- تشخیص و بازسازی نشست—————————————————26

6-2-3- بازیابی ساختار و محتوا——————————————————27

6-2-4- قالب بندی داده————————————————————27

6-3- روش های کاوش استفاده از وب————————————————-28

6-3-1- قوانین انجمنی————————————————————-28

6-3-2- الگوهای ترتیبی————————————————————28

6-3-3- خوشه بندی—————————————————————29

6-4- کاربردهای کاوش استفاده از وب————————————————-29

6-4-1- خصوصی سازی محتوای وب————————————————–30

6-4-2- پیش بازیابی ————————————————————–30

6-4-3- بهبود طراحی سایت های وب————————————————-30

6-5-خروجیها و تکنیکهای wum—————————————————-30

6-6 -تحلیل wum—————————————————————31

7- نتیجه گیری——————————————————————-32

8- مراجع————————————————————————33

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

Leave a comment