تحقیق رشته هنر با موضوع منابع الهام هنرهای آرنوو – قسمت دوم

ژاپنی ها ثابت كرده اند كه در تقلید و صناعت سرآمد دیگران هستند اما در این چیره دستی غالباً هنر تا سطح صناعت پایین می آید و خلاقیت فردی هنرمند به اعمال كردن تغییری مختصر در قوالب مكتبی محدود می شود.

«… در سدة هشتم میلادی، سبك نقاشی خاصی در ژاپن ظهور یافت كه مختص هنر ژاپنی است، این نقاشیها «یاماتویی» نامیده می شوند. مضمون این نوع نقاشیها در آغاز موضوعات مذهبی بود ولی بتدریج به سمت چهره پردازی (پرتره) گرایش یافت. این نقاشیها كه به صورت طوماری افقی كار می شوند، همراه با متنی بود و صحنه هایی از موضوعات اجتماعی و درباری و اشراف را همراه با متن نمایش می داد. یكی از معروفترین آثار این سبك نقاشی را میتوان در كتاب «داستانهای گنجی» یافت. در این نقاشیها سطح كف به شكل مورب رسم شده و از ترسیم سقف صرفنظر می شود.» یعنی در واقع دارای فضایی یا چشم انداز بالا و نوعی عمق نمایی ویژه دارد، كه چهره ها تمایز چندانی از یكدیگر ندارند» بطوریكه چهره پیكره ها بسیار شبیه به هم است.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه   کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان   کنید

« سطوح معمولاً به صورت یكدست و تخت رنگ آمیزی می شود و فاقد سایه روشن است»

« در مجموع این نقاشیها جلوه های دو بعدی را عیان می ساخت.» از دیگر ویژگیهای این دوران قدرت گرفتن زنان در جامعه ژاپنی بود كه در ذوق و سلیقه هنری آن زمان تأثیری مهم داشت.

گرایش به رمز و نماد و عناصری از ؟؟ بودایی با خدایان ترسناك نیز در این دوران در هنرها رخ نمود.

« نكته بسیار اساسی دربارة نقاشی طوماری ژاپنی به سبك یاماتویی، مضامین آیینی و اساطیری آن است. از جمله داستان راهبان بودایی، كه منشأ كرامات و معجزات شگفت انگیزند. این نقاشی از زن چیینی بهره مند است، و سنت آن را استمرار می بخشد، و بدعتهایی محلی و قوم انگارانه را بر آن می افزاید، یا پالایش و تصفیه و ادیت می كند.»

اواخر سدة دوازدهم میلادی،‌یك دولت نظامی جدید با حمایت جنگاوران سامورایی قدرت را به دست گرفت. بازتاب این تحول اجتماعی و سیاسی در عرصة نقاشی و مجسمه سازی به صورت نوعی واقع گرایی مردسالانه بروز كرد.

در همین احوال آموزه های عرفانی بودایی یا زن از چین دوران سونگ به ژاپن راه یافت. اندیشة زن برهنه و اخلاق ژاپنی تأثیری قوی گذاشت، به گونه ای كه طی سده های دوازدهم تا چهاردهم میلادی گرایش واقع گرایانه ای در آثار پیكرتراشی و نقاشی ژاپنی به چشم می خورد. در این نقاشی به منظره سازی و نمایش عوامل طبیعی و اجزاء هستی پرداخته می شد و از رنگ به میزان محدودی استفاده می شد.

در حقیقت می توان گفت كه زن نیرومندترین موجی بود كه از سوی چین به حركت درآمد و به ژاپن رسید و عامل اصلی رونق هنرها در دورة پرآشوب آن زمان به شمار می رود.

در این زمان بود كه نوعی نقاشی مركبی مبتنی بر كیفیت مكاشفه ای و متفكرانه زن بروز كرد. پیدایی رسم چای خواران نیز مربوط به همین زمان بود كه امكان بیشتری برای تولید آثار هنری برای اشرافیت فراهم آورد.

آیین چایخوری و مذهب ذن

نفوذ آیین ذن، از مرزهای هن و نقاشی بسی فراتر رفت،‌و در دورة آشیكاگا به پیدایی «آیی چایخوری» كمك كرد. این رسم استثنایی، دریچة نویی برای ابداع آثار هنری، از سوی هنرمندان ژاپنی گشود، و در اندك زمانی به نهاد اجتماعی بزرگی، در اختیار طبقة اشراف تبدیل شد. در باغهای اطوارانگارانة این دوره، چایخانه های مخصوص ساخته شدند.

چایخانه های بسیار كوچ كبرای اجرای آیین چایخوری چنان طراحی شده بودند، كه سادگی در هر گوشه اش احساس می شد. حتی نمای بیرونش را طوری طراحی كرده بودند، كه با فضای طبیعی باغ جور در می آید. غالباً یك راه سنگفرش از میان قندیلهای خزة پوشیدة سنگی می گذشت، و به دری می رسید كه در آنجا میهمانان پس از شستن دستهایشان،‌در یك چشمه طبیعی،‌از درگاهی كوتاهی داخل می شدند. در آنجا میزبان و گروه چهارنفرة میهمانان، در فضایی آكنده از سادگی بی پیرایه كنار هم می نشستند. این اتاق كه اندازه اش برای ایجاد احساس صمیمیت مناسب بود، شكلی چهارگوشه داشت، و تنها شكستگی اش «شاه نشینی» بود، كه یك نقاشی با سبك آزاد و تكرنگی ذن – و شایدیك گل آذین مصنوعی در خود داشت.

رسم چای نوشی در چنین محیطی، مجموعه ای از حالات و موضوعات را بر همة حاضران تحمیل می كرد. نهایت كوشش به عمل می آمد، تا از بروز كوچكترین اختلافی كه ممكن بود، این رسم كاملاً پیش بینی شده را بر هم زند، جلوگیری شود. چایخانه محل بحثهای حكمی و اساطیری و سرودن اشعار و عرضة تصویر و آثار نقاشی و هنرهای زیبا بود.

مراسم چایی به سوی خودسازی و تزكیة نفس، از حالت رسمی به صورت نوعی پرستش و عبادت درآمد. این عبادت تحت تأثیر استادان بزرگ مثل «سن ریكیو» رسماً به صورت مكاتب مختلفی درآمد، كه قواعد آنها هنوز هم مورد مطالعه قرار می گیرد، و امروزه ژاپنی های سنتی آن را به كار می بندند.

در نظر ژاپنی ها كه تحت تعلیمات حكمت و علم آیین چای خوری تربیت می شوند، و بار می آیند، كار هنری كه در گوشه دیوارخانه مجزا شده، مستلزم اهمیت نوعی تجسم دینی است. این كار هنری كه با قدرت خاصی خانه را پر كرده، و بیننده كه در مقابل آن زانو زده است، تجسم نوعی پرستش و عبادت می كند. در این احساس ژاپنیها در مقایسه با اقوام دیگر، بیشتر از خود بیخود می شوند. حتی یك لیوان تیرة سفالی در مراسم آیین چایی یك اثر هنری احساس برانگیز محسوب می شود.

هر شیئی كه در این مراسم و آیین به كار برده می شد، با نهایت دقت برگزیده شده بود. میزبان خبره، یك جام چایخوری،‌یك ظرف گل و یك سینی لاكی، یا ظرف مخصوص دیگر را ترجیح می داد، و تمامی اینها می بایست چنان شبیه سازی می شدند، كه كوچكترین نشانه ای از حالت غیرطبیعی، در آنها به چشم نخورد. در آرایش خود اتاق نیز، چنین مقصدی دنبال می شد، و معمولاً آن را از چوب رنگ نشده می ساختند، با آنكه تیرهای نگهدارنده را طوری می آراستند، كه شكل طبیعی خود را از دست ندهند،‌ و گردی و گره های تنة درخت را داشته باشند، بقیة سطوح چوبی را به قدری می ساییدند، و صیقل می دادند كه زیبایی رگه ها و بافتهای چوب ظاهر می شد.

سفالینه های مورد استفاده در مراسم چایی،‌ با لعابهای سنگین و ظاهراً بی نقشه پوشانده شده بودند، و حكایت از مهارتی داشتند، كه در گزینش رنگ وبافت آنها به كار رفته بود. ظروف لاكی نیز با پیروی از همان اصول برگزیده می شدند، و از توسل به كمال مكانیكی آخرین نمونه های آنها خودداری می شد. هنرمند در نمایش ساده ترین ظروف از گونه ای احساس فردیت و ظرافت معصومانه بهره می گرفت. آیین چای خوری ذن، كه نوعی مراسم برای ریاضیت و پالایش روح بود، منشأ بسط شیوه های تزیینی نیز شد. سبكهای توسا و كانو چنین بود، كه در قرن پانزدهم و شانزدهم حضوری فراگیر داشتند.

بنابراین در نظر اكثر ژاپنی ها، آیین چای خوری و اختصاص یك زیبایی طبیعی و انسان ساز، یك موضوع قراردادی است، و افراد كه دارای استقلال غیر عادی هستند، می توانند در مقابل این چیزها با روش كاملاً طبیعی و همزمان،‌واكنش نشان دهند. با وجود این به «آیین چای خوری» در فرهنگ ژاپنی ، به بهترین وجهی حرمت گذاشتهمی شود. طبقه گفته لانگدون وارنر علی رغم عدول گاه گاهی از اصول این آیین، هیچ رسمی دیگری در ژاپننتوانسته اند به این حد طبیعت ژاپنی را تصویر سازد، و هیچ نیرویی به غیر از نیروی ذن بودایی، كه نزدیك بدان هم هست، آن قدرت را نداشته تا سادگی و بی غرضی و كف نفس را مثل این آیین در عالم ژاپنی ها و شرق دور نشان دهد.

چون ژاپنی ها چنین حرمتی را به كارهای هنری قایل اند، لذا نسبت به چینی ها آن را بیشتر حفظ كرده اند. چینی ها تا این اواخر، نسبت به آنها بی دقت بودند. از اینجا در چین معابد و قصرها بارها ویران شد، و امپراطوری دچار بحران، و شاهكارهای نقاشی همراه صاحبانشان مدفون گردیدند. مسایل و موضوعات شخصی برای چینی ها اهمیت نداشت. چیزی كه برای ژاپنی ها مقدس بود ولی برای آنها سنتی كه این موضوعات متعلق بدان بودند، و ایده ها و ایده آلهایی كه آنها بیان می داشتند، مهم بود. اگر هم این آثار باقی مانده، حفظ و حراست از آنها چندان اهمیتی نداشته است.14

«در مجموع سبك نقاشی روایتگر مناظر تاریخی و زندگی اشراف بود و كمتر به زندگی مردم عادی می پرداخت» و به طور كلی در هنر ژاپنی حساسیت به بافت، تأكید بر اسلوب، علاقه به رنگهای درخشان، تركیب بندی گیرا، نمودهای شگفت انگیز در طرح و به خصوص كوشش برای جلوة تزئینی به مراتب بیش از جنبه های نومایه، ژرف و پویا دیده می شود.

معماری ژاپنی

« معماری ژاپنی پیوندی بسیار نزدیك و تنگاتنگ با محیط اطرافش دارد. معمولاً بناهای ژاپنی در باغی یا حصارها و پرچینهایی محصور است. در مجموع ژاپنی ها اهمیت زیادی به باغ و فضای سبز پیرامون بنا می دهند.» در خانه ژاپنی، بر بنیاد اصول ساختمانی، و هنر مورد بحث دربارة آرامگاه شینتو، چایخانه آیین چای طراحی می شد. مسكن ژاپنی ، تقریباً همیشه ارتباطی فشرده با زمین اطرافش دارد،‌ و در هر جا كه میسر باشد، در داخل یك باغ حصاربندی شده با پرچینهای خیزرانی كه فی نفسه یك عنصر زیبایی آفرین است، قرار داده شده است، و بدین ترتیب حتی در شلوغ ترین محیط ها، گونه ای احساس حلاوت و صمیمیت به ساكنانش القا می كند. یكنواختی و هماهنگی تناسبها با استفاده از زیرانداز سنتی (تاتامی) به عنوان واحدی برای ابعاد اتاقها تأمین می شود.»

در معماری سنتی ژاپنی، بنا بر روی مجموعه ستونهایی عمودی استوار شده و دیواره ها معمولاً به صورت تیغه های چوبی هستند.» «دیوارها به جای آنكه نقش نگاه دارنده داشته باشند، به صورت تیغه هایی چوبی درآمده اند و كشویی حركت می كنند، رو به بیرون یا از یك اتاق به اتاق دیگر باز می شوند.» نقشه ساختمانهای ژاپنی متشكل بود از یك فضای مركزی كه فضای فرعی و جانبی مثلاً اتاقها، حصیر یا تیغه های چوبی و كاغذ از آن مجزا می شد. فضاهای داخلی بسیار ساده و فاقد تزئینات است. «با فضا به عنوان چیزی پیوسته، ولی قابل تقسیم به اجزای هماهنگ رفتار می شود. این تصور، تئوری معماری غربی را دستخوش تحولی انقلابی كرد. اما اقتباس از سنتهای صنعتگری طاقت فرسای ژاپنی برای غرب، از آن دشوارتر بود.»

با بررسی هنر ژاپنی دریافتیم كه «آنچه در همه هنرهای میتولوژیك شرق مشترك است. عبارت از غلبة جهت رمزی و تمثیلی و اشارتی، بر جهت روایی و عبارتی ااین هنرهاست. از آنجا كه معانی غیبی و نامحسوس در این فرهنگها ، اساس همه امورند، گرایش به این جهت غلبه پیدا كرده است، تا حقایق متعالی در ظرف الحان و صورتها و رنگها و شكلها و حركات و كلاً صورتهای محسوس به پیدایی آید.

بنابراین الفاظ و الحان و رنگهای غیرعادی، همه صورت رمزی و تمثیلی و تأویلی پیدا می‌كنند، كه موضوع اند، به ازای عالم غیبی قدسیان كه هنرمند با هنر خویش، سعی در اتصال به آن را داشته است. به عبارتی هنرمند اخبار خدایان و فرشتگان را به صورت رمز و استعاره بیان می كند. از اینجا اثر هنری در مقامی است كه آدمی را به كمال خدایان و حقایق ازلی نزدیك می كند، تا نستبی بی واسطه با اسم متجلی در این عصر برای او پیدا شود. به هر تقدیر، حقیقت متعالی اساطیری، در تلقی بشر این دوره به فرهنگ و هنر، رنگی خاص می بخشید، و آن را اسرارآمیز می كند. مجموع آداب و رسوم، همراه با اشكال و الفاظ و الحان رمزی و سمبلیك ،‌نحوی از اسرارآمیزی و تعالی فرهنگ و هنر میتولوژیك را نمایش می دهد.»

نتیجه گیری دربارة آرت نوو

در سال 1960 لئوناردو بنه ولو (Leonardo Benevolo) ، تاریخ نویس معماری مدرن اینگونه می‌نویسد: «دوره ای كه از آن حرف می زنیم خیلی نزدیك و به طور همزمان خیلی دور است كمتر از 15 سال گذشته است خیلی از شخصیت های برجستة این دوره از جمله : پیرت (Perret) ، هافمن (Hoffmann) و وان دولده (van de velde) چند سال پیش مرده‌اند، اما ما حس می كنیم در سالهای دور این اتفاقها رخ داده است. چند سال گذشته تاریخ شناسان هنر دیدگاه خود را دربارة آرت نوو تغییر داده اند. جنبش های قرن بیستم از جمله: خردگرایی، عمل كردگرایی، كوبیسم، فتوریسم و ساختارگرایی طبق علاقة خود دورة قبلی را بررسیكردند. طرفداران آن، آرت نوو را به خاطر حركت به سمت سادگی شكل ها و آزادی آن از قید و بند سنت تاریخی و ناتورالیسم (طبیعت گرایی) تحسین می كردند و اما در مورد عدم توانایی آرت نوو برای رهایی خود از رویارویی با طبیعت و درگیری با خطوط و طرح های منحنی شكل گلدار انتقاد می كردند.

قرن بیستم به شیوة مؤثری آرت نوو را از نظر نیازهای آن و منابع الهام و نادیده گرفتن انگیزه های واقعی و الهامات هنرمندان آرت نوو بررسی می كند. چنین دیدگاهی در صورتیكه هنر جدید می خواست خود را از گذشته رها كند لازم بود اما دیدگاه تاریخ شناسان این چنین نیست.

اگر چه آرت نوو به سمت ضرورت و تركیب شكلها حركت كرد اما به عنوان ارزش شناسایی نشده است و این باید دغدغة سالهای اولیه قرن بیستم باشد.

در حالیكه در سالهای اولیه قرن بیستم انسان به عنوان یك موجود مستقل تلقی می شد كه میتواند به طور منطقی از آسیبهای خارج از كنترل جلوگیری كند، هنرمندان آرت نوو بر این باور بودند كه بشریت باید با موجودات غیر از خود هماهنگی عرفانی داشته باشد. فرهنگ قرن بیستم توانست عقاید منفی در مورد آرت نوو را هنگامی كه باور به امكان یك دنیای كاملاً منطقی كاهش یافته بود. به طور كامل بررسی كند. در طی دهة 50 و 1940 مردم نسبت به شكل های هندسی هنرهای تصویری و رشد عقاید متافیزیكی و تكنیكی كه با عقاید هنرمندان آرت نوو شباهت داشت تنفر داشتند. در اواخر دهة 1950 واقع نگری جدید هنر پاپ روی حوادث شهری و خانوادگی و اشیاء و وقایع روزمره متمركز می شد. به همین دلیل هنر پاپ از تكنیك های هنر پوستر و هنرهای گرافیك استفاده می كرد. بنابراین بررسی مجدد طراحی پوستر آرت نوو با تجلیل زندگی مدرن عملی شد. همین فرآیند ارزیابی مجدد، در معماری و طراحی هم تكرار شد. در دهة 1930 مردم از خردگرایی شدید دهة قبل ناراضی بودند. با رشد این احساس معماران و طراحان احساس كردند كه باید از ابزار انعطاف پذیرتری استفاده كنند و سازگاری طبیعی تری با محیط و مناظر طبیعت داشته باشند. بالاخره در سالهای اخیر یك نوع Neo – Art Nouveau شكل گرفت و مشكل ارتباط مستقیم با جنبش نادیه گرفته شده قبلی به طور آشكار مشخص شد. تداوم علاقه به آرت نوو خطر تقلید بیهوده یا جمع آوری آثار قبلی را به همراه داشت، این طعنه آمیز به نظر می رسد كه آرت نوو آخرین نمونه باشد. اما اگر روی هم رفته محدودیتهای آرت نوو از لحاظ تاریخی حفظ شود، چیزی فراتر از یك پدیدة ناپایدار می شود.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment