دانلود تحقیق در مورد پروژه تكلیف شب -قسمت سوم

دانلود پایان نامه

 

 

با توجه به محدودیت های اجتناب ناپذیر برنامه های مصوب رسمی كه همه‌ی فراگیران باید در ظرف زمانی محدود مواد آموزشی را فرا گیرند و مورد ارزشیابی قرار داده شوند و به كلاس بالاتر ارتقا یابند، در صورتی كه سرعت و توانایی یادگیری در همه ی فراگیران یكسان نمی‌باشد. اجرای مطلوب برنامه های آموزشی بر اساس برنامه های مصوب رسمی مستلزم استفاده بهتر از امكانات كلاسی است. بدیهی است چنانچه اگر تعدادی از دانش آموزان به دلایل مختلف فاقد آمادگی لازم برای برنامه های مصوب باشند معلم یا اجباراً ادامه‌ی اجرای برنامه را به هر صورت ممكن مقدم می شمارد و یا اینكه قسمتی از اجرای آن را در ازای آماده شدن فراگیران به وقفه یا تاخیر می اندازد. بعضاً مشاهده می گردد كه معلم ناچاراً نادیده می گیرد، در هر صورت گروهی از دانش آموزان ضرر خواهند كرد.

 

 

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

لذا انجام تكلیف در منزل می تواند با تثبیت و یا حتی توسعه آموخته های دانش آموزان، ابزار و وسیله مناسبی جهت تعدیل بخشی از كمبودهای برنامه های یكسال و غیر قابل انعطاف مدرسه باشد و به اجرای مطلوب در كلاس كمك نماید. بنابراین انجام تكلیف در منزل می تواند فرصت مناسبی برای جبران ضعف ها و عقب ماندگی های درسی و یادگیری باشند. البته به شرطی كه دانش آموز با رغبت به طور انفرادی و مستقل به انجام آن بپردازد.

 

موارد زیر از دیگر دلایل اهمیت تحقیق حاضر را مشخص می‌كند:

 • بدون تردید از جمله عوامل موثر در یادگیری، تكرار، تمرین و مهارت است و تكرار اكتسابهای آموزشگاهی سبب یادگیری بهتر و به خاطر سپردن آموخته هاست. پروفسور گوردون می نویسد كه تكلیف شب به عنوان موضوع تربیتی در سال 1842 مورد مباحثه متخصصان علوم تربیتی در انگلستان قرار گرفت و در سال 1892 در نخستین شماره های دائره المعارف تعلیم و تربیت آمده است كه بچه ها‌ی كمتر از 9 سال آماده نیستند كه تكالیف جدیدی در خانه انجام دهند.[1]
 • جن واستیونس 1989 پس از مقایسه نگرش دانش آموزان چینی، ژاپنی و آمریكایی به این نتیجه رسیده اند كه در كشورهایی كه پیشرفت تحصیلی اهمیت بیشتری داده می شود، تكلیف شب نیز از مقام بالاتری برخوردار است.[2]

3- اهداف پژوهش:

هدف كلی از این تحقیق مقایسه تاثیر شیوه های مختلف تعیین تكلیف شب بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است.

اهداف جزئی این پژوهش عبارتند از:

 • بررسی تاثیر ارائه تكلیف شب به روش سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • بررسی تاثیر ارائه تكلیف شب به روش فعال بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • مقایسه شیوه های مختلف ارائه تكلیف شب بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

4-متغیرهای پژوهش

در این تحقیق متغیرهای زیر مطرح بوده است:

 • متغیر مستقل: در این تحقیق شیوه های مختلف تكلیف شب به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است.
 • متغیر تابع (وابسته): در این تحقیق پیشرفت تحصیلی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

هدف این است كه تاثیر شیوه‌های مختلف تكلیف شب بر پیشرفت تحصیلی دروس ریاضی، علوم تجربی، ادبیات فارسی سنجیده شود.

3-متغیر تعدیل گر: جنسیت

5-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

تكلیف شب

تعریف مفهومی: كاری دشوار بر عهده‌ی كسی گذاشتن، فرمان به كاری سخت و پر مشقت دادن، وظیفه و امری كه بر عهده‌ی شخص است و باید انجام پذیرد.[3]

تعریف عملیاتی: در این پژوهش تكلیف شب به شیوه‌ی سنتی و فعال ارائه می شود كه عبارتند از:

 • تكلیف به روش سنتی: تكالیفی می باشند كه توسط معلم و بدون در نظر گرفتن توانایی ها و علائق و هم چنین نیاز هر دانش آموز و بدون در نظر گرفتن تفاوت های فردی برای كلیه دانش آموزان تعیین می شود.
 • تكلیف به روش فعال: به تكالیفی كه با توجه به هوش، توانایی، نیاز و علاقه و با خلاقیت طراحی و برای دانش آموزان یك كلاس به صورت گروهی و مشاركتی ارائه شود.

پیشرفت تحصیلی:

تعریف مفهومی: تغییرات حاصل در یادگیری دانش آموزان به طوری كه منجر به تغییر رفتار وی شود و نمرات حاصل از امتحانات وی بهتر و بیشتر گردد.

 

6-فرضیه های تحقیق

در این تحقیق دو گونه فرضیه مورد نظر بوده است:

الف) فرضیه های مربوط به نگرش معلمان در  خصوص ارائه تكلیف شب در كلاس

 • ارائه تكلیف شب به صورت های مختلف از قبیل رونویسی، سبك پژوهشی و تمرینی موجب تثبیت یادگیری در دانش آموزان می گردد.
 • دانش آموزان رغبت زیادی در انجام تكالیف شب در منزل از خود نشان نمی دهند.
 • انجام تكلیف در منزل توسط دانش آموزان موجب تكمیل آموزش روزانه، تقویت ابتكار و تجارب یادگیری و بالا بردن تواناییهای ذهنی، دقت و موفقیت تحصیلی دانش آموزان می شود.
 • ارائه تكلیف شب در تمام دروس و نیز برای كلاس اول دبستان ضروری است. و به تنهایی می تواند در یادگیری موثر باشد.
 • توجه به تفاوت های فردی در ارائه تكلیف شب موجب كیفی تر شدن آموزش ها می گردد.
 • بررسی و رسیدگی معلم و میزان رضایت معلم در انجام تكلیف شب توسط دانش آموزان موجب تقویت یادگیری آنان می شود.
 • ارائه تكلیف شب منطبق با اهداف كلی درس موجب آموزش بهتر می گردد.

ب) فرضیه های مربوط به ارائه تكلیف فعال و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی.

 • بین ارائه تكلیف شب به روش فعال و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم در درس علوم تجربی تفاوت وجود ندارد.
 • بین ارائه تكلیف شب به روش فعال و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم در درس ریاضی تفاوت وجود ندارد.
 • بین ارائه تكلیف شب به روش فعال و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم در درس ادبیات فارسی تفاوت وجود ندارد.

تكلیف شب در حالی كه می تواند وسیله ای برای نزدیك كردن و ایجاد صمیمیت بیشتر بین كودكان و اولیا باشد ولی در بسیاری از مواقع در شرایط نامطلوبی انجام می گیرد و در نتیجه موضوعی برای درگیری ها و اوقات تلخی های خانوادگی می شود.

باید دانست كه برای بسیاری از كودكان ایجاد محیطی آرام برای انجام تكالیف لازم است. اما دانش آموزانی نیز وجود دارند كه این شرایط بر ایشان كافی نیست و تنها در صورتی تكلیف خود را انجام می دهند كه مثلا پدر، مادر یا بزرگسالی در كنارشان باشد و به كارهای آنان نظارت مستقیم داشته باشند. این كودكان در صورت عدم تمایل اولیا به همراهی كودك در این امر، از انجام تكالیف خوداری می كنند . این امر ناشی از دلایل مختلف از جمله نیاز كودك به توجه بیشتر بزرگسالان می باشد و یا زمانی نشان می دهند كه از توجه كافی برخوردار نیستند. در این صورت شایسته است اولیا در روابط خود با فرزندانشان تجدید نظر كنند و دقت بیشتر را صرف صحبت و توجه به آنها كنند

[1] – توكلی، مهین، تكلیف شب از دیدگاه تحقیقات تربیتی.

[2] – فصل نامه تعلیم و تربیت شماره 25 بهار 1370.

[3] – فرهنگ فارسی عمید

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک دانلود متن کامل

Leave a comment