بررسی اثرات توسعه مالی بر نوسانات تولید در کشورهای منتخب آسیا (2006-1993)

دانلود پایان نامه

 

 

هدف این پایان نامه بررسی تأثیر شاخص های مختلف توسعه مالی بر نوسانات تولید برای منتخبی از کشورهای آسیائی شامل ارمنستان، بنگلادش، چین، هنگ کنگ، هند، اندونزی، ایران، ژاپن، اردن، قزاقستان، کره جنوبی، کویت، قرقیزستان، ماکائو، مالزی، پاکستان، عمان، فیلیپین، عربستان سعودی، سنگاپور، سری لانکا، سوریه، تایلند و ترکیه می باشد. به این منظور با استفاده از الگوی داده های ترکیبی نامتوازن و مدل اثرات ثابت ، تأثیر شاخص های مختلف توسعه مالی بر نوسانات تولید برای کشورهای مورد بررسی طی دوره 2006- 1993 مورد بررسی قرار گرفته است.

در این رساله متغیر وابسته، نوسانات تولید می­باشد. متغیرهای مستقل به دو دسته تقسیم می­شوند که شامل معیارهای توسعه مالی : لگاریتم نسبت اعتبار تخصیص یافته به بخش خصوصی به GDP، لگاریتم نسبت فعالیت، لگاریتم نسبت ارزش مبادله شده، لگاریتم نسبت ارزش بازاری سهام شرکت های لیست شده، معیار فعالیت – ساختار، معیار اندازه- ساختار، معیار بدهی های نقدی سیستم مالی لگاریتم نسبت M3 به GDP و لگاریتم نسبت M3-M1 به GDP و سایر متغیرهای توضیحی مورد استفاده عبارتند از انحراف استاندارد نرخ تورم، لگاریتم آزادی تجاری، انحراف استاندارد تغییرات نرخ مبادله، لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه، انحراف استاندارد مخارج دولت، انحراف استاندارد تغییرات نرخ ارز واقعی و متغیر مجازی بیانگر بحران مالی 1997 آسیای شرقی .

با توجه به نتایج برآورد الگوها، معیار های نسبت فعالیت، نسبت ارزش مبادله شده، فعالیت- ساختار و بدهی های نقدی سیستم مالی ((M3/GDP) و (M3-M1/GDP)) تاثیر غیرمستقیم بر نوسانات تولید داشته، به طوری که با بهبود این شاخص ها، نوسانات تولید کاهش می­یابد. معیارهای نسبت اعتبار تخصیص یافته به بخش خصوصی، نسبت ارزش بازاری سهام شرکت های لیست شده و معیار اندازه – ساختار تاثیر مستقیم بر نوسانات تولید دارند، به گونه ای که با افزایش این شاخص ها نوسانات تولید بیشتر می­گردد. همچنین به نظر می­رسد که متغیر مجازی بحران مالی 1997 آسیای شرقی موجب افزایش نوسانات تولید در کشورهای مورد بررسی شده است.

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

کلید واژه :

توسعه مالی، شاخص های توسعه مالی، نوسانات چرخه تجاری، نوسانات تولید

Leave a comment